Trang chủ > Phản hồi

Hạng mục kinh doanh chính
Sử dụng khuôn để tạo hình sản phẩm
・Dập định hình
・Định hình ép nhựa
Bảo dưỡng khuôn các loại
Điện thoại hỏi đáp (84-4) 3955 0035
FAX (84-4) 3955 0034
Địa chỉ e-mail info.hanoi@takaras.co.jp
Địa chỉ gửi thư, giấy tờ Lô D-5A, Khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam

Hạng mục kinh doanh chính
Sản xuất, chế tạo khuôn chính xác
・Khuôn dập
・Khuôn ép nhựa
・Khuôn sử dụng cho bán dẫn
Định hình
・Dập định hình
・Định hình ép nhựa
Bảo dưỡng khuôn
Điện thoại hỏi đáp 03-3693-3388
FAX 03-3694-8060
Địa chỉ e-mail info@takaras.co.jp
Địa chỉ gửi thư, giấy tờ 124-0011
2-5-17 Yotsugi, Katsushika Ku, Tokyo